други...

Growing old

Тази седмица сутрините ми започват с Антъни Бурдайн и новия сезон на “Parts Unknows”. Обсъждайки дали Марсилия е истинската Франция и защо французите не харесват града, Бурдейн каза: “Бих се пенсионирал тук. Което е добър критерий за място.”


И според мен е добър критерий. Когато мислим къде и с кой искаме да сме в края на живота си, всъщност избираме хората и местата с които да сме в най-уязвимите си години, които ни карат да се чувстваме сигурни, спокойни, защитени. Местата и хората, с които ще намерим мир и спокойствие. Според мен е изключително добър критерий и за хора, компании и кариера.

Изключително добър критерий, който повдига въпроси като: Кога последно беше във връзка, с някой с който би искал да остарееш? Кога последно работи за компания, в която ти се е искало да се пенсионираш? Кога последно живя някъде където си се представяш на 80+?

*    *    *

This week my mornings start with Anthony Bourdain and “Parts Unknows”. Discussing if Marseille is the real France and why the french don’t like it, Bourdain said: “I could retire here. That’s a sort of measurement for a place.”

I think this is a good criterion too. When we think of where and with who we want to retire we are actually picking up people and places for our most vulnerable years. People and places that make us feel secure. People and places where we will find peace. I think it is a good criterion for people, companies and career choices.

I really good criterion that raises questions like: When was the last time you were in a relationship with someone you’d like to grow old with? When was the last time you worked for a company you were ok retiring with? When was the last time you lived in a place where you could see yourself turn 80+?

Standard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *