лични

Понякога

Понякога прекарваме повече време да говорим за отношенията си, от колкото реално имаме отношения.

Слушайки

Standard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *